Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis-photo
Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Atria laat vrouwengeschiedenis niet verloren gaan en strijd voor gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen.

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis in actie.

🎯

Non-profit

🌈

Diversiteit en inclusiviteit

💛

26 tot 75 teamleden

⚡️

2 projecten online

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • Atria is een kleine organisatie met ongeveer 30 medewerkers vol passie voor vrouwengeschiedenis en gelijke rechten
  • Atria is opgericht in 1935 als Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging door drie vrouwen kort na de invoering van het Vrouwenkiesrecht. Ze waren zich bewust dat het succes kwetsbaar was en ook zo weer teruggedraaid kon worden.
  • 1553 meter archieven en egodocumenten, 8000 tijdschriften, 110.000 boeken, rapporten en scripties, 41.600 beeld en audio items, 2100 objecten en meer hebben we in de afgelopen 85 jaar verzameld en bewaard over vrouwen en vrouwenbewegingen.
  • Sinds oktober 2017 is het archief van Aletta Jacobs erkend als UNESCO erfgoed en opgenomen in UNESCO Memory of the World.
  • We leveren wetenschappelijk als maatschappelijk een bijdrage aan de bevordering van gendergelijkheid.
  • Samen met Rutgers werkt Atria voor én met jongeren, jongvolwassenen en professionals in beleid en praktijk aan de preventie van fysiek, seksueel en cybergeweld. Ons ultieme doel: Een toekomst waarin gendergerelateerd geweld niet langer wordt getolereerd
  • Samen met onze partners zetten we ons via de Alliantie 'Werk.en.de Toekomst' in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.
  • Het Aletta Jacobs Fonds werkt nauw samen met Atria en steunt projecten van Atria.

Openstaande projecten

Ben of ken jij de professional die ze gaat helpen?

AVG Audit
NIEUW
AVG Audit

voor Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

⏱️ 10-20 uur in totaal

🗓️Verspreid over 2-4 weken

Dashboard van online inzichten
NIEUW
Dashboard van online inzichten

voor Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

⏱️ 8-16 uur in totaal

🗓️Verspreid over 2-4 weken