Abra-photo
Abra

Abra

Toegankelijkheid wordt vaak als abracadabra gezien: onbegrijpelijk vinden wij. Abra bouwt software en geeft advies om digitale toegankelijkheid voor iedereen begrijpelijk te maken. Zo kunnen alle mensen, ook met een beperking, digitaal meedoen.

Abra in actie.

🎯

Social enterprise

💡

Innovatie

💛

1 tot 3 teamleden

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • Ontwikkeling app met training gebruik schermlezer
  • Kennisbank www.appt.org waar codevoorbeelden staan hoe je fouten kunt oplossen
  • Handboek toegankelijkheid waar de WCAG richtlijn versimpelt wordt weergegeven
  • App waar mensen met beperking meldingen kunnen doen van Ontoegankelijke apps