FAM!-photo
SharePower

SharePower

Limburg zonder genderkloof! Wij zetten ons in voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg, met name voor vrouwen. Dat doen we door vrouwen hoger op de participatieladder te krijgen d.m.v. empowerment, economische zelfredzaamheid en zichtbaarheid.

SharePower in actie.

🎯

Non-profit

🌈

Diversiteit en inclusiviteit

💛

1 tot 3 teamleden

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • Vele vrouwen hebben de stap gezet naar de politiek (Kweekvijver Meer Vrouwen in de Politiek).
  • Verschillende (vrouwen)taboes bespreekbaar gemaakt, o.a. door middel van persoonlijke verhalen (ouderschap, overgang, kinderloosheid, etc.).
  • Bewustwording vergroot over de gendergap (o.a. op het gebied van kunstmatige intelligentie, loonkloof, medsiche gendergap, studiekeuze, etc.).
  • Vele vrouwen hebben een stap gezet op de participatieladder.
  • Verbindingen gelegd, eenzaamheid weggenomen, zelfvertrouwen vergroot, her- & erkenning gegeven, enz..

Professionals over SharePower

Pepijn 👐 Content advies voor video's

Pepijn
De communicatie verliep vlot, de opdracht was helder en duidelijk