Platform Bescherming Burgerrechten-photo
Platform Bescherming Burgerrechten

Platform Bescherming Burgerrechten

Wij bewaken de grenzen van de rechtsstaat door overheden en bedrijven die onze privacy- en grondrechten uithollen voor de rechter te dagen.

Platform Bescherming Burgerrechten in actie.

🎯

Non-profit

🕊

Mensenrechten

💛

1 tot 3 teamleden

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • Daadkracht. Het Platform schroomt niet om overheden en bedrijven voor de rechter te slepen als publieke en politieke lobby geen effect heeft. Ons juridisch team heeft ruime ervaring in het voeren - en winnen - van rechtszaken op privacygebied.
  • Onze acties maken verschil. Na onze gewonnen rechtszaak tegen SyRI stopte een kwart van de Nederlandse gemeenten het gebruik van een vergelijkbaar systeem. Andere overheden stopten nadat we dreigden met een nieuwe zaak.
  • Door rondom onze rechtszaken effectieve publiekscampagnes te voeren, dragen we bij aan een kritisch algemeen bewustzijn over het recht op privacy in tijden van digitalisering.