173684504 303210257909578 2696120272870568504 N
Onis Welzijn

Onis Welzijn

Wij ondersteunen kwetsbare mensen hun eigen leven vorm te geven.

Onis Welzijn in actie.

🎯

Non-profit

🙂

Welzijn

💛

26 tot 75 teamleden

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • We werken samen met een grote groep van ruim 270 betrokken vrijwilligers; met zijn allen zetten zij zich in totaal 800 uur per week in.
  • We zijn lokaal geworteld in de samenleving, we zijn een daadkrachtige organisatie waarin iedereen elkaar kent.
  • We hebben bijvoorbeeld in de eerste lockdown klanten en vrijwilligers telefonisch benaderd om te vragen hoe het met hen ging.
  • Ons aanbod is heel breed: wij bieden hulp bij schulden tot ondersteuning van mantelzorgers en van vervoer tot jongerenwerk op straat.
  • Onze medewerkers staan naast de mensen. We bieden iedereen ruimte om te focussen op positieve kanten en kracht.

Professionals over Onis Welzijn

Nanouk 👐 Instagram tips & advies

Nanouk
Het was fijn om samen te werken met Onis Welzijn. Ze namen de tijd om een gesprek met mij te voeren en onze verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. Daarna kreeg ik de informatie die ik nodig had om mijn analyse te maken. Ik denk dat we elkaar goed geholpen hebben met dit project.