Leiders voor de Toekomst-photo
Leiders voor de Toekomst

Leiders voor de Toekomst

Onze jeugd ervaart enorme uitdagingen. Dit vraagt om een andere blik, andere aanpak en om creativiteit. We bundelen krachten uit allerlei disciplines om collectieve veranderingen tot stand brengen. We zijn vastbesloten om samen toekomst oplossingen te voeden en te versnellen.

Leiders voor de Toekomst in actie.

🎯

Non-profit

🙂

Welzijn

💛

1 teamlids

⚡️

1 projecten online

Mijlpalen

Onze missie

Contact

 • Op 11-11-22 reageerden meer dan 100 mensen op onze hart-oproep!
 • Zonder plan, binnen 6 weken een mega insprirende conferentie georganiseerd met 97 deelnemers
 • Unieke Interdiciplinaier en generatieoverstijgende dialogen kunnen bewerkstelligen
 • Interdisciplinair: Mensen vanuit onderwijs, opvoeding, zorg, bescherming, kunst, cultuur, begeleiding, opleiding, sport, beleid samen verbonden om tot nieuwe oplossingen te komen!
 • Generatieoverstijgend: gelijkwaardige en gemixde dialogen tussen basischoolkinderern, jongeren, ouders en professionals tot 80 jaar!
 • We hebben een actieve en gedreven kerngroep van 22 professionals.
 • Samen hebben we op 03-03-23 een vervolg conferentie georganiseerd met 110 deelnemers. Deelnemers kwamen uit heel Nederland en zelf ook uit België
 • Op 03-03-23 werden 276 bouwstenen aangedragen voor het bouwen aan de Toekomst!
 • Onze community groeit naar 200 leden.
 • We zijn blij dat we nu (bijna) een jongeren kerngroep hebben!
 • We werden 03-03-23 gesteund door aanwezigheid van wethouder Ter Laak, Rabbijn Soetendorp, Merlijn Twaalfhoven en Jan Rotmans die vrijwillig langskwamen om ons en de deelnemers te inspireren en aan te moedigen om deze ontdekkingsreis voort te zetten.

Openstaande projecten

Ben of ken jij de professional die ze gaat helpen?