Debora Delft 1
Inloophuis Debora Delft

Inloophuis Debora Delft

Debora is een ontmoetingsplek voor iedereen die met kanker in aanraking is gekomen. Het is een veilige ruimte waar lotgenoten zichzelf kunnen zijn, waar naar hen geluisterd wordt, ontspanning kunnen zoeken en waar zij informatie over kanker kunnen vinden.

Inloophuis Debora Delft in actie.

🎯

Non-profit

🙂

Welzijn

💛

1 tot 3 teamleden

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • Debora staat voor een praatje, ontspanning, warmte en steun.
  • Ook voor kinderen heeft het Inloophuis via Villa Debora speciale activiteiten.
  • In september 2015 werd het tienjarig bestaan van Inloophuis Debora feestelijk gevierd.
  • In 2007 ontving het inloophuis de Delftse Pluim, na een eerdere nominatie in 2003.
  • In 2015 ontving initiatiefneemster Elle Marie van burgemeester Verkerk de onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.