Seven Shooter Hpktywj4fuo Unsplash
🌱 Ik wil helpen

Campagne concept met uitwerkingen

Project details

💒 Nierpatiënten Vereniging Nederland

🛠️ Grafisch design

⏱️ 16-32 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-5 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

We zetten ons in om mensen met chronische nierschade en hun omgeving te ondersteunen, zodat ze zoveel mogelijk kunnen leven zoals ze willen.

 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Welzijn
 • Wetenschap en onderzoek

Profiel vrijwilliger

Een ontwerper die kan helpen een creatieve campagne te bedenken en deze ook kan uitwerken met de bijhorende grafische uitingen. Denk aan social media posts of print uitingen.

Start: We plannen, na de match, binnen een maand de eerste afspraak in.

🌱 Ik wil helpen
Met jouw hulp hopen wij mensen te vinden die ons willen helpen om onze organisatie zo in te zetten dat we meer impact bereiken voor nierpatiënten.
Geschreven door Wanda Konijn van Nierpatiënten Vereniging Nederland

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Bij alles wat wij doen hebben we hulp van ervaringsdeskundigen (nierpatiënten en hun naasten), om aan te sluiten bij hun behoeften en mogelijkheden. Een belangrijke groep is echter ondervertegenwoordigd: mensen met lage taalvaardigheden, lage digitale vaardigheden en lage gezondheidsvaardigheden. Met hun hulp verwachten wij onze organisatie toegankelijker te maken. We hopen aan te sluiten op de week van Lezen & Schrijven (6-12 sept).

Wat hebben we nodig?

 • Een campagne concept dat past bij onze beschikbare middelen, merk en budget.
 • Een concept document dat het campagne concept bevat (met elementen als boodschap, verhaal, tagline, rationale, mock-ups etc).
 • Uitgewerkte designs (voor bijvoorbeeld een printuiting en een Social Media post) die klaar zijn voor gebruik.

Wat hebben we al?

 • Budgettering
 • Huisstijl document (logo, kleuren en lettertypes)
 • Contacten voor realisatie van campagne (Bv: drukker)
 • Er zijn 4 video's gemaakt om laaggeletterheid onder de aandacht te brengen en taalambassadeurs te werven.
 • We hebben landelijke contacten met allerlei partijen die zich inzetten tijdens de week van Lezen & Schrijven (6-12sept): we kunnen aansluiten bij hun initiatieven. Van die initiatieven ontvang ik een lijst.

 • Je kan me ook alvast een vraag stellen via de knop hieronder!
Wanda Konijn
Wanda Konijn Teamcoordinator Kwaliteit en Onderzoek
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Groot Hertoginnelaan 34
1405EE Bussum
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Wanda Konijn
Wanda KonijnTeamcoordinator Kwaliteit en Onderzoek

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Mensen met chronische nierschade en hun naasten ondersteunen in het leven met een nierziekte. Afgestemd op hun behoefte, belangen en op de manier die voor hen werkt. Door krachten en ervaringen te bundelen, zetten we samen in op optimale kwaliteit van leven en zorg. Dat is onze missie.

Waar ze trots op zijn

 • We zijn als NVN DE vertegenwoordiger van (de belangen van) de nierpatient en worden door relevante partijen ook zo gezien.
 • We werken met 20 betrokken medewerkers en 170 vrijwilligers met hart en ziel aan onze doelen en activiteiten.
 • Nieren.nl, ons gezamlijk online platform met de Nierstichting, is drukbezocht en biedt uitgebreide informatie over (leven met een) nierziekte, en een community met blogs, online uitwisseling van ervaring en ontmoeting.
 • Door Corona hebben we de omslag gemaakt van fysieke dienstverlening en themadagen naar digitale dienstverlening en webinars, met een veel groter bereik tot gevolg.
 • We organisaeren patientenparticipatie in onderzoek. Inmiddels hebben patienten in alle onderzoeksaanvragen van de Nierstichting een stem.
 • Ons steun- en adviespunt (STAP) informeert en adviseert op het gebied van werk, scholing, inkomen en uitkering in combinatie met nierziekte. Ze helpen daarmee zo'n 150 mensen per jaar
 • We ondersteunen mensen in het voeren van eigen regie in hun behandeling met informatie, projecten en tools. Zoals samen met de zorgprofessional bespreken en beslissen welke behandeling het beste past.