Markus Spiske 4Yk8idawnm8 Unsplash

Logo + Huisstijl

Project details

💒 IUCN NL

🛠️ Grafisch design

⏱️ 20-40 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 3-7 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis.

Organisatie in het kort

Samen met onze leden (NLse natuurorganisaties) en partners overal ter wereld vormen wij de stem voor de natuur richting oa overheid en bedrijfsleven.

 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Mensenrechten
 • Ontwikkelingshulp

Profiel vrijwilliger

Een grafisch designer die een logo en huisstijl kan ontwerpen die goed aansluiten bij de missie, visie en waarden van een organisatie. Pre: een portfolio met soortgelijke projecten (logo’s en huisstijlen).

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Een gezonde bodem is de basis voor ons welzijn. Dat is de boodschap die wij met zoveel mogelijk Nederlanders willen delen. Help jij ons daarbij?
Geschreven door Elske Swets van IUCN NL

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Het gaat hierbij om een huisstijl voor een nieuw project op het gebied van bodembiodiversiteit dat IUCN NL samen met oa De Vlinderstichting doet.
Het project is net gestart en zal minimaal drie jaar lopen.
Het project is breed en zal bestaan uit zowel citizen science, een documentaire over het belang van een gezonde bodem en de ontwikkeling van een label voor bodemkwaliteit.
De huisstijl en het logo zullen gebruikt worden voor en als basis voor verschillende communicatiemiddelen waaronder een website, social media kanalen en een brochure.

Wat hebben we nodig?

 • Hulp met het articuleren van onze merkidentiteit (kernwaardes, doelen, etc)
 • Een logo dat in lijn ligt met onze merkidentiteit. Opgeleverd High Res, web en print standaarden
 • Huisstijl document: Logo, kleurgebruik, lettertypes, etc. Voor intern gebruik en samenwerking met andere partijen.

Wat hebben we al?

 • Missie en visie
 • Voorbeelden van logo’s en huisstijlen die we mooi vinden.
 • Doelgroepomschrijving

Waarom is dit project van waarde?

Ondanks ons beperkte budget en het ontbreken van designcapaciteit binnen ons team, beseffen we ons dat het succes van ons project valt of staat bij een professionele en aansprekende huisstijl. We hopen dan ook dat jij ons team komt versterken!

IUCN NL
IUCN NL
Plantage Middenlaan 2K
1018 DD Amsterdam
IUCN NL
Elske Swets
Elske Swets

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

De natuur is onze basis. Zolang wij zorgen dat de natuur gezond blijft, kunnen we haar vruchten blijven plukken. En die op een eerlijke manier verdelen: met onze medemens, met andere soorten, met toekomstige generaties. Dáár werken wij aan. Aan een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd.

Waar ze trots op zijn

 • Afgelopen jaar...
 • ... droegen wij bij aan de totstandkoming van een aaneengesloten beschermd gebied van 5,6 miljoen hectare in Bolivia;
 • ... deden we aanbevelingen om de positie van vrouwelijke inheemse natuurbeschermers te versterken;
 • ... werkten we samen met maar liefst 87 lokale partners in Afrika, Zuid-Amerika en Azie;
 • .... legden we de basis voor duurzaam waterbeheer in Benin;
 • .... brachten we de beste duurzaamheidsstandaarden voor palmolie en soja in kaart;
 • ... en brachten we ruim 300 experts samen in de grootste bijeenkomst rond natuurbescherming in Europa.
 • ... vertegenwoordigden wij maar liefst 38 Nederlandse lidorganisaties (waaronder bijv. Natuurmonumenten, Milieudefensie en ARTIS)