c4bae6f3-758d-4ad8-9c94-bf5e12ab885d

Social Media posts ontwerpen

Project details

💒 FAM!

🛠️ Grafisch design

⏱️ 8-16 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-4 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Limburg zonder genderkloof! Wij zetten ons in voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg, met name voor vrouwen. Dat doen we door vrouwen hoger op de participatieladder te krijgen d.m.v. empowerment, economische zelfredzaamheid en zichtbaarheid.

 • Diversiteit en inclusiviteit

Profiel vrijwilliger

Een designer die een design kan maken voor Social Media. Bijvoorbeeld voor een Social posts, carrousels en/of online banners.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Vrouwen een stap verder helpen op de participatieladder. Bewustwording genderongelijkheid om te komen tot gender gelijkheid. Vrouwen helpen vrouwen.
Geschreven door Heidy Amory van FAM!

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Op Instagram zitten veel jongeren die nog niet aan ons gebonden zijn. Dat kan veel beter en met jouw design zetten we een goede stap in de goede richting. We laten ons door jou inspireren!

Wat hebben we nodig?

 • Iemand die creatief mee kan denken over de visuele invulling.
 • 2 -6 designs in de vorm van bijvoorbeeld een post of carrousel, die te gebruiken zijn voor Instagram.
 • Opgeleverd in het optimale formaat voor de betreffende Social Channels.

Wat hebben we al?

 • Ons doel: een groter bereik en een jongere doelgroep kunnen benaderen.
 • Instagram kanaal: @famnetwerk
FAM!
FAM!
Produktieweg, 1 Produktieweg
6045 JC Roermond
FAM!
Heidy Amory
Heidy AmoryProjectleider

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

FAM! focust op het versterken van de sociale cohesie, door ons netwerkexpertise in te zetten om samen met andere organisatie op landelijk, provinciaal en lokaal niveau een samenleving te bewerkstelligen waaraan mensen, vrouwen en mannen volwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun verschillen of juist vanuit de kracht van deze verschillen; diversiteit brengt immers kwaliteit met zich mee. Wij schrikken niet van verschillen. We willen deze zichtbaar maken, benutten, het debat erover aangaan en bruggen slaan zodat de participatie van mensen, ongeacht man of vrouw, ongeacht etnische achtergrond, ongeacht opleidingsniveau, ongeacht jong of oud, ongeacht inkomensverschillen, groeit.

Waar ze trots op zijn

 • Vele vrouwen hebben de stap gezet naar de politiek (Kweekvijver Meer Vrouwen in de Politiek).
 • Verschillende (vrouwen)taboes bespreekbaar gemaakt, o.a. door middel van persoonlijke verhalen (ouderschap, overgang, kinderloosheid, etc.).
 • Bewustwording vergroot over de gendergap (o.a. op het gebied van kunstmatige intelligentie, loonkloof, medsiche gendergap, studiekeuze, etc.).
 • Vele vrouwen hebben een stap gezet op de participatieladder.
 • Verbindingen gelegd, eenzaamheid weggenomen, zelfvertrouwen vergroot, her- & erkenning gegeven, enz..