Womanizer Toys 8Ob43mw658c Unsplash

Instagram uitleg, set-up en tips.

Project details

💒 FAM!

🛠️ Social Media

⏱️ 4-16 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-5 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Limburg zonder genderkloof! Wij zetten ons in voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg, met name voor vrouwen. Dat doen we door vrouwen hoger op de participatieladder te krijgen d.m.v. empowerment, economische zelfredzaamheid en zichtbaarheid.

 • Diversiteit en inclusiviteit

Profiel vrijwilliger

Een social media specialist die kan helpen met het opzetten van een zakelijk Instagram account. Benodigd: ervaring met social media strategieën.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Jonge vrouwen bewust maken van de gevolgen van de huidige genderongelijkheid voor hun toekomst. Zodat ze nu de juiste keuzes kunnen maken en niet in de problemen komen op latere leeftijd.
Geschreven door Heidy Amory van FAM!

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Wij zijn er voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg en in het bijzonder voor vrouwen. Wij willen vooral jongere vrouwen bereiken om ze te kunnen adviseren, zodat ze de juiste keuzes kunnen maken. Om ze te informeren over de nadelige gevolgen van de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daar is Instagram het juiste middel voor, sinds veel jonge vrouwen zich daar op bevinden. Kan jij ons ondersteunen met het optuigen van ons account?

Wat hebben we nodig?

 • Introductie in de mogelijkheden (en kansen) van Instagram.
 • Een basis training, zodat wij zelf op een juiste manier ons account kunnen beheren.
 • Tips en ideeën over content die wij kunnen gaan plaatsen.
 • Tips voor interactie met onze volgers.

Wat hebben we al?

 • De doelgroep(en) die we willen bereiken.
FAM!
FAM!
Produktieweg, 1 Produktieweg
6045 JC Roermond
FAM!
Heidy Amory
Heidy AmoryProjectleider

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

FAM! focust op het versterken van de sociale cohesie, door ons netwerkexpertise in te zetten om samen met andere organisatie op landelijk, provinciaal en lokaal niveau een samenleving te bewerkstelligen waaraan mensen, vrouwen en mannen volwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun verschillen of juist vanuit de kracht van deze verschillen; diversiteit brengt immers kwaliteit met zich mee. Wij schrikken niet van verschillen. We willen deze zichtbaar maken, benutten, het debat erover aangaan en bruggen slaan zodat de participatie van mensen, ongeacht man of vrouw, ongeacht etnische achtergrond, ongeacht opleidingsniveau, ongeacht jong of oud, ongeacht inkomensverschillen, groeit.

Waar ze trots op zijn

 • Vele vrouwen hebben de stap gezet naar de politiek (Kweekvijver Meer Vrouwen in de Politiek).
 • Verschillende (vrouwen)taboes bespreekbaar gemaakt, o.a. door middel van persoonlijke verhalen (ouderschap, overgang, kinderloosheid, etc.).
 • Bewustwording vergroot over de gendergap (o.a. op het gebied van kunstmatige intelligentie, loonkloof, medsiche gendergap, studiekeuze, etc.).
 • Vele vrouwen hebben een stap gezet op de participatieladder.
 • Verbindingen gelegd, eenzaamheid weggenomen, zelfvertrouwen vergroot, her- & erkenning gegeven, enz..