c4bae6f3-758d-4ad8-9c94-bf5e12ab885d

Creatief campagne concept

Project details

💒 FAM!

🛠️ Creative concepting

⏱️ 8-16 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-5 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Limburg zonder genderkloof! Wij zetten ons in voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg, met name voor vrouwen. Dat doen we door vrouwen hoger op de participatieladder te krijgen d.m.v. empowerment, economische zelfredzaamheid en zichtbaarheid.

 • Diversiteit en inclusiviteit

Profiel vrijwilliger

Een creatieve concepter/copywriter, die een campagne communicatieconcept kan bedenken en deze tot visuele mock-ups kan uitwerken in een concept document.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Met het meedenken over een campagne concept, weet in januari iedereen wie we zijn en kunnen we daarmee ons doel nastreven: Limburg zonder genderkloof!
Geschreven door Heidy Amory van FAM!

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Wij zijn er voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg en in het bijzonder voor vrouwen. Voor de lancering van onze nieuwe naam & ons nieuwe logo in januari willen we een mooie en succesvolle campagne opstarten om aandacht hiervoor te vragen. Daar kunnen we wel wat extra denkkracht voor gebruiken! Heb jij de creatieve geest die samen met ons tot een tof concept kan komen? PS. we vieren het in de bioscoop, echt een feest!

Wat hebben we nodig?

 • Een creatief concept voor de lancering van onze nieuwe naam en logo, dat past bij ons merk en budget.
 • Een concept document dat het campagne concept bevat (met elementen als boodschap, tagline en middelen inzet, concept mock-ups etc).
 • Het concept uitgewerkt in mock-up designs in lijn met onze huisstijl.

Wat hebben we al?

 • Doel van de campagne.
 • Huisstijl document (met elementen als logo, kleuren en lettertypes).
 • Budgettering.
 • Doelgroepomschrijving voor de campagne.
FAM!
FAM!
Produktieweg, 1 Produktieweg
6045 JC Roermond
FAM!
Heidy Amory
Heidy AmoryProjectleider

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

FAM! focust op het versterken van de sociale cohesie, door ons netwerkexpertise in te zetten om samen met andere organisatie op landelijk, provinciaal en lokaal niveau een samenleving te bewerkstelligen waaraan mensen, vrouwen en mannen volwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun verschillen of juist vanuit de kracht van deze verschillen; diversiteit brengt immers kwaliteit met zich mee. Wij schrikken niet van verschillen. We willen deze zichtbaar maken, benutten, het debat erover aangaan en bruggen slaan zodat de participatie van mensen, ongeacht man of vrouw, ongeacht etnische achtergrond, ongeacht opleidingsniveau, ongeacht jong of oud, ongeacht inkomensverschillen, groeit.

Waar ze trots op zijn

 • Vele vrouwen hebben de stap gezet naar de politiek (Kweekvijver Meer Vrouwen in de Politiek).
 • Verschillende (vrouwen)taboes bespreekbaar gemaakt, o.a. door middel van persoonlijke verhalen (ouderschap, overgang, kinderloosheid, etc.).
 • Bewustwording vergroot over de gendergap (o.a. op het gebied van kunstmatige intelligentie, loonkloof, medsiche gendergap, studiekeuze, etc.).
 • Vele vrouwen hebben een stap gezet op de participatieladder.
 • Verbindingen gelegd, eenzaamheid weggenomen, zelfvertrouwen vergroot, her- & erkenning gegeven, enz..