9820e684-5903-407e-be5c-0e0b5ab676e8

Call: Community manager

Project details

💒 FAM!

🛠️ Project management

⏱️ 1 uur call

Organisatie in het kort

Limburg zonder genderkloof! Wij zetten ons in voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg, met name voor vrouwen. Dat doen we door vrouwen hoger op de participatieladder te krijgen d.m.v. empowerment, economische zelfredzaamheid en zichtbaarheid.

  • Diversiteit en inclusiviteit

Profiel vrijwilliger

Een community manager die ervaring heeft met het onderwerp van de call (zie hieronder).

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

De call

De vraag

We gaan een on- en offline community opstarten en willen hierbij graag ondersteuning.

Extra achtergrondinformatie

Wij noemen ons een Limburgs vrouwen netwerk maar zijn dat eigenlijk niet. Iedereen kan vrijblijvend deelnemen aan onze activiteiten. Daarnaast agenderen wij beleidsmakers over de huidige genderongelijkheid. We krijgen vaak de vraag of vrouwen zich bij ons kunnen aansluiten. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen willen we graag een community gaan bouwen. Een online omgeving waarin we kennis en kunde kunnen delen en mensen met elkaar kunnen verbinden.

FAM!
FAM!
Produktieweg, 1 Produktieweg
6045 JC Roermond
FAM!
Annick  Teeuwen
Annick Teeuwen

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

FAM! focust op het versterken van de sociale cohesie, door ons netwerkexpertise in te zetten om samen met andere organisatie op landelijk, provinciaal en lokaal niveau een samenleving te bewerkstelligen waaraan mensen, vrouwen en mannen volwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun verschillen of juist vanuit de kracht van deze verschillen; diversiteit brengt immers kwaliteit met zich mee. Wij schrikken niet van verschillen. We willen deze zichtbaar maken, benutten, het debat erover aangaan en bruggen slaan zodat de participatie van mensen, ongeacht man of vrouw, ongeacht etnische achtergrond, ongeacht opleidingsniveau, ongeacht jong of oud, ongeacht inkomensverschillen, groeit.

Waar ze trots op zijn

  • Vele vrouwen hebben de stap gezet naar de politiek (Kweekvijver Meer Vrouwen in de Politiek).
  • Verschillende (vrouwen)taboes bespreekbaar gemaakt, o.a. door middel van persoonlijke verhalen (ouderschap, overgang, kinderloosheid, etc.).
  • Bewustwording vergroot over de gendergap (o.a. op het gebied van kunstmatige intelligentie, loonkloof, medsiche gendergap, studiekeuze, etc.).
  • Vele vrouwen hebben een stap gezet op de participatieladder.
  • Verbindingen gelegd, eenzaamheid weggenomen, zelfvertrouwen vergroot, her- & erkenning gegeven, enz..