3674e06d-dc30-46a8-a489-e35d5b49674b
🌱 Ik wil helpen

Art director voor video

Project details

💒 FAM!

🛠️ Video

⏱️ 4-10 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-4 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Limburg zonder genderkloof! Wij zetten ons in voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg, met name voor vrouwen. Dat doen we door vrouwen hoger op de participatieladder te krijgen d.m.v. empowerment, economische zelfredzaamheid en zichtbaarheid.

 • Diversiteit en inclusiviteit

Profiel vrijwilliger

Een creatieve professional die kan helpen met de juiste keuzes, voor het maken van een video. Waar we een aantal thema's behandelen zoals: storyline, sfeer, boodschap en medium. Benodigd: ervaring in productie en art direction van videos.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

🌱 Ik wil helpen
Door jou professionaliseren we onze video's waardoor we meer vrouwen bereiken, die daarmee een stapje hoger op de participatieladder kunnen komen
Geschreven door Annick Teeuwen van FAM!

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

We zijn dit jaar begonnen met filmen met een green screen. Dit kan echter nog professioneler en frisser. Hier kunnen wij jouw professionele kijk goed bij gebruiken. Hoe kunnen we de video's nog pakkender, toegankelijker en professioneler krijgen? Ter info: de video's duren meestal 2 minuten en bevatten een concrete tip t.a.v. empowerment.

Wat hebben we nodig?

 • Een art director die ons helpt met het correct en duidelijk formuleren van onze wensen voor video's.
 • Tips en tricks over hoe we onze video's kunnen verbeteren.
 • Besproken thema's, adviezen en next steps samengevat in een document.

Wat hebben we al?

 • Huisstijl (logo, kleuren, lettertypes).
 • Ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC50qn1TKM1Yba4b0KUIzFsA

 • Je kan ook alvast een vraag stellen via de knop hieronder
Annick Teeuwen
Annick Teeuwen
FAM!
FAM!
Produktieweg, 1 Produktieweg
6045 JC Roermond
FAM!
Annick Teeuwen
Annick Teeuwen

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

FAM! focust op het versterken van de sociale cohesie, door ons netwerkexpertise in te zetten om samen met andere organisatie op landelijk, provinciaal en lokaal niveau een samenleving te bewerkstelligen waaraan mensen, vrouwen en mannen volwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun verschillen of juist vanuit de kracht van deze verschillen; diversiteit brengt immers kwaliteit met zich mee. Wij schrikken niet van verschillen. We willen deze zichtbaar maken, benutten, het debat erover aangaan en bruggen slaan zodat de participatie van mensen, ongeacht man of vrouw, ongeacht etnische achtergrond, ongeacht opleidingsniveau, ongeacht jong of oud, ongeacht inkomensverschillen, groeit.

Waar ze trots op zijn

 • Vele vrouwen hebben de stap gezet naar de politiek (Kweekvijver Meer Vrouwen in de Politiek).
 • Verschillende (vrouwen)taboes bespreekbaar gemaakt, o.a. door middel van persoonlijke verhalen (ouderschap, overgang, kinderloosheid, etc.).
 • Bewustwording vergroot over de gendergap (o.a. op het gebied van kunstmatige intelligentie, loonkloof, medsiche gendergap, studiekeuze, etc.).
 • Vele vrouwen hebben een stap gezet op de participatieladder.
 • Verbindingen gelegd, eenzaamheid weggenomen, zelfvertrouwen vergroot, her- & erkenning gegeven, enz..