Ons netwerk voor vrijwilligerswerk.

Goede doelen & sociale ondernemingen.

156 organisaties

's Heeren Loo
's Heeren Loo
 • Welzijn
 • Kind en gezin
 • Diversiteit en inclusiviteit

Wij helpen mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van kinderen tot ouderen, door heel Nederland!

Akoesticum
Akoesticum
 • Kunst en cultuur
 • Educatie

Akoesticum is het enige trainingscentrum voor muziek, dans en theater van Nederland. Wij willen bijdragen aan een betere samenleving met de podiumkunsten als inzet en zijn een broedplaats waar artistieke uitwisseling resulteren in verrassende kunstvormen.

Allemans
Allemans
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Kunst en cultuur

Wij helpen gepassioneerde nieuwkomers, jongeren en startende ondernemers op weg naar betekenisvol werk en inkomen, passend bij hun talent.

Are We Europe
Are We Europe
 • Kunst en cultuur
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Innovatie

Are We Europe is een non-profit media collectief met de nieuwe generatie journalisten. We publiceren onderbelichte verhalen uit Europa, zorgen voor verbinding tussen Europeanen en laten Europa door een nieuwe lens zien.

ART Hilversum
ART Hilversum
 • Kunst en cultuur
 • Innovatie
 • Educatie

We brengen beeldende kunst onder de mensen, we dragen bij aan een stad waar cultuur belangrijk is, we helpen kunstenaars aan kopers.

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis
Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Mensenrechten
 • Kunst en cultuur

Atria laat vrouwengeschiedenis niet verloren gaan en strijd voor gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen.

Beleef Dementie
Beleef Dementie
 • Welzijn
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Educatie

Beleef Dementie laat gezonde mensen ervaren wat het betekent om dementie te hebben. Daarvoor gebruiken wij een dementiesimulatie cabine en een VR-dementiebril. Wij werken vanuit de overtuiging dat een beter begrip van het ziektebeeld van dementie, de relatie tussen de verzorgende en de persoon met dementie direct verbetert en verdiept.

Big Brothers Big Sisters Amsterdam
Big Brothers Big Sisters Amsterdam
 • Kind en gezin
 • Armoede
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Welzijn

Wij dragen er aan bij dat de kinderen zich ten volle kunnen ontplooien, zodat zij een positieve, gelukkige toekomst tegemoet gaan!

Bint Welzijn
Bint Welzijn
 • Welzijn
 • Sport en recreatie
 • Kind en gezin

Wij maken buurt initiatieven mogelijk, stimuleren eigen regie en verbinden mensen met elkaar.

Childslife
Childslife
 • Ontwikkelingshulp
 • Armoede
 • Kind en gezin

ChildsLife werkt samen met bevolkingsgroepen aan een duurzame toekomst. Een toekomst zonder armoede.

Christian Refugee Relief
Christian Refugee Relief
 • Mensenrechten
 • Ontwikkelingshulp

De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden. Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?” Op deze vraag geeft Stichting Christian Refugee Relief praktische antwoorden. Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is.

Cliëntenbelang Amsterdam
Cliëntenbelang Amsterdam
 • Diversiteit en inclusiviteit

Wij komen op voor alle Amsterdammers met een beperking. Lichamelijk, verstandelijk of psychisch. En voor hun mantelzorgers.

Club Classique
Club Classique
 • Kunst en cultuur

Op zoek naar nieuw publiek vind je Club Classique op de meest uiteenlopende locaties, van concertzaal tot kroeg, popfestival tot marktplein. In de voorstellingen wordt altijd gezocht naar het persoonlijke verhaal en gaan de musici samenwerkingen aan met andere kunstvormen en disciplines.

CMO Flevoland
CMO Flevoland
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Welzijn

We dragen bij een bekendheid van positieve gezondheid in Flevoland en zorgen voor een goede arbeidsmarkt op het gebied van gezondheid en welzijn in Flevoland.

CRE8
CRE8
 • Welzijn
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Innovatie

CRE8 is een bijzonder maakbedrijf midden in Amsterdam, waar kwetsbare jongeren nieuwe skills leren en werken aan hun toekomst.

Cultuurhuis Wherelant
Cultuurhuis Wherelant
 • Kunst en cultuur
 • Educatie
 • Diversiteit en inclusiviteit

Wij creëren een plek waar iedereen, dus ook de mensen waarvoor het niet automatisch vanzelfsprekend is, kunst kan beoefenen in een fijne én professionele omgeving.

CultuurWerkt!
CultuurWerkt!
 • Kunst en cultuur
 • Welzijn

CultuurWerkt! is hét cultureel lidmaatschap voor werkend Nederland. Wij versterken organisaties met creativiteit en nieuwe energie en daardoor wordt de cultuursector gesteund! Samen zorgen we zo voor een creatieve en inspirerende wereld.

De Dolfijn
De Dolfijn
 • Sport en recreatie
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Diversiteit en inclusiviteit

We blinken uit in iedere zwemsport, op ieder niveau en dat doen we samen al 115 jaar.

De Groene Motor
De Groene Motor
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Educatie

Samen met duizenden vrijwilligers vergroenen wij Zuid-Holland!

De Kindertelefoon
De Kindertelefoon
 • Kind en gezin
 • Welzijn
 • Mensenrechten

Dankzij De Kindertelefoon heeft elk kind in Nederland áltijd iemand om mee te praten. Dit mag over ALLES gaan; van verliefdheid tot pesten of als een kind zich niet veilig voelt.

De Luisterlijn
De Luisterlijn
 • Welzijn
 • Gezondheid en ziektebestrijding

We zijn er dag en nacht voor iedereen met een luisterend oor via telefoon, e-mail of chat, altijd anoniem.

De Nationale Week Zonder Vlees
De Nationale Week Zonder Vlees
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

De Week Zonder Vlees is een jaarlijks terugkerende campagne die heel Nederland laat zien hoe gemakkelijk en lekker geen vlees eten is. Samen vinden wij dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is. Daarom promoten wij willen we een flexitarisch eetpatroon!

De Nederlandse Influenza Stichting
De Nederlandse Influenza Stichting
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Educatie
 • Welzijn

De Nederlandse Influenza Stichting wil de vaccinatie tegen griep bevorderen, met name in risicogroepen.

Defence for Children
Defence for Children
 • Mensenrechten
 • Kind en gezin
 • Ontwikkelingshulp

Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. We doen dit door middel van individuele rechtshulp, studie en onderzoek, lobby en beleidsbeïnvloeding, training en scholing en door actie te voeren. Al onze werkzaamheden hebben tot doel het versterken van de positie van kinderen.

Diamond museum
Diamond museum
 • Educatie
 • Kunst en cultuur
 • Wetenschap en onderzoek

Het Diamantmuseum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en publiceert de geschiedenis van de diamant industrie in Amsterdam en omgeving. Met een prachtige collectie is het museum een educatief platform voor jong en oud.

Dierenambulance Amsterdam
Dierenambulance Amsterdam
 • Dierenwelzijn
 • Educatie
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Dierenambulance Amsterdam staat 24/7 klaar voor dieren in (medische) nood in Amsterdam e.o.

Doctors for Homeless Foundation
Doctors for Homeless Foundation
 • Armoede
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Welzijn

Wij werken aan efficiënte daklozenopvang en methodiek om dakloosheid te voorkomen.

Doingoood Experience
Doingoood Experience
 • Ontwikkelingshulp
 • Educatie
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Doingoood laat mensen kennis maken met Afrika door verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk, stages en reizen aan te bieden. Daarmee dragen we bij aan lokale partnerprojecten en zorgen we voor betere leefomstandigheden in Afrika.

Dokters van de Wereld
Dokters van de Wereld
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Mensenrechten
 • Ontwikkelingshulp

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die niet naar de dokter kunnen. Wij helpen deze mensen in meer dan 70 landen, waaronder in Nederland.

Duchenne Parent Project
Duchenne Parent Project
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Wetenschap en onderzoek
 • Educatie

De helft van de mensen met de spierziekte Duchenne wordt niet ouder dan 30 jaar. Wij willen een beter en langer leven voor iedereen met Duchenne. Dat doen wij d.m.v. financiering van onderzoek, betere zorg en informatievoorziening.

Dwarslaesie Organisatie Nederland
Dwarslaesie Organisatie Nederland
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Wetenschap en onderzoek

Mensen met dwarslaesie of caudalaesie én hun naasten steunen bij leren leven met deze aandoening. Lobbyen voor betere zorg en ondersteuning.

Edukans
Edukans
 • Educatie
 • Ontwikkelingshulp
 • Kind en gezin

Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan goed onderwijs voor kinderen en jongeren. Omdat onderwijs de sleutel tot een betere toekomst is!

Erasmus MC Foundation
Erasmus MC Foundation
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Welzijn

Wij werken aan een gezonde toekomst voor iedereen, door onderzoek te steunen naar preventie en behandeling van een groot aantal ziektebeelden.

European Football for Development Network
European Football for Development Network
 • Welzijn
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Sport en recreatie

Voetbal is meer dan voetbal: samen zorgen we voor meer maatschappelijke impact voor voetbalclubs!

FAM!
FAM!
 • Diversiteit en inclusiviteit

Limburg zonder genderkloof! Wij zetten ons in voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg, met name voor vrouwen. Dat doen we door vrouwen hoger op de participatieladder te krijgen d.m.v. empowerment, economische zelfredzaamheid en zichtbaarheid.

Filosofie in Den Haag
Filosofie in Den Haag
 • Educatie
 • Kunst en cultuur

We laten mensen via de filosofie, hun eigen leef- en denkwereld verruimen, nieuwe vragen stellen en andere perspectieven leren kennen en begrijpen. Dat doen we door activiteiten te organiseren met filosofen en andere denkers.

Follow a Muse
Follow a Muse
 • Educatie
 • Kunst en cultuur
 • Innovatie

Kinderen hebben hun leven lang profijt van het leren van cultuur: het bevordert eigen identiteit, stimuleert creativiteit en de onderzoekende houding. Wij laten kinderen op de leukste manier kennismaken met culturele educatie met onze digibord-apps.

Fonds Sluyterman van Loo
Fonds Sluyterman van Loo
 • Welzijn
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Kunst en cultuur

Fonds Sluyterman van Loo stimuleert het welzijn en welbevinden van ouderen in Nederland en onderhoudt de buitenplaats Akerendam.

Foodwatch
Foodwatch
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Wetenschap en onderzoek

Door voedselwaakhond foodwatch zijn consumenten zich meer bewust van misleidende marketingtruuks van de industrie.

Free spirits community
Free spirits community
 • Religie en spiritualiteit
 • Kind en gezin
 • Welzijn

We creëren communities op aarde om in vrijheid en dicht bij de natuur te leven. Via liefde en verbinding, harmonie en respect voor elkaar en de natuur. We brengen gelijkgestemden bij elkaar om te bouwen aan een nieuwe aarde.

George & Eran Producties
George & Eran Producties
 • Kunst en cultuur
 • Diversiteit en inclusiviteit

Wij maken voorstellingen die midden in de maatschappij staan en over een wereldwijs, divers en veranderend Nederland gaan.

Givvted
Givvted
 • Welzijn
 • Educatie
 • Ontwikkelingshulp

Givvted 'empowered' jonge mensen die lijden onder sociale en prestatie druk om hun volle potentie te leven en te delen met de wereld.

Goede Doelen Advies
Goede Doelen Advies
 • Welzijn
 • Armoede
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Goede Doelen Advies biedt een vindplaats voor goede doelen die op zoek zijn naar advies, informatie of opleidingen waarmee zij als organisatie kunnen groeien en verbeteren.

Goud van Noord
Goud van Noord
 • Armoede
 • Kind en gezin
 • Welzijn

Wij staan voor een stad die oog heeft voor ieders talenten en waar zij die kansarm genoemd worden de kans krijgen om mee te doen.

Gouden dagen
Gouden dagen
 • Welzijn
 • Wetenschap en onderzoek
 • Kunst en cultuur

Stichting Gouden Dagen zet zich in voor (kwetsbare) ouderen in Nederland met als doel eenzaamheid tegen te gaan, door mooie contactmomenten te creëren.

Hand in Hand Begeleiding
Hand in Hand Begeleiding
 • Kind en gezin
 • Armoede
 • Diversiteit en inclusiviteit

De combinatie van praktische hulp met gezellige groepsactiviteiten maakt de situatie voor ouders draagbaar èn brengt ze nieuwe contacten!

Harmonie KNA Beek
Harmonie KNA Beek
 • Kunst en cultuur
 • Welzijn

Harmonie KNA is een enthousiaste, culturele en actieve vereniging en organiseert muzikale activiteiten. Wij verbinden hiermee de gemeenschap en zorgen vooral voor veel plezier. Iedereen is van harte welkom, jong en oud.

Herenboeren NL
Herenboeren NL
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Dierenwelzijn
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Herenboeren streeft naar 700.000 hectare gezonde grond, alle Nederlanders betrokken bij hun voedsel en boeren een gezond inkomen.

Het Gehandicapte Kind
Het Gehandicapte Kind
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Welzijn
 • Kind en gezin

We halen kinderen met een handicap uit hun isolement door ze laten spelen, sporten en leren met niet-gehandicapte leeftijdgenootjes.

Het Nederlands Herseninstituut
Het Nederlands Herseninstituut
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Wetenschap en onderzoek

Hersenonderzoek is belangrijk om de werking van de hersenen te begrijpen en hersenaandoeningen te kunnen behandelen.

Hiv Vereniging
Hiv Vereniging
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Mensenrechten

De Hiv Vereniging staat voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv in Nederland. Door belangenbehartiging, objectieve informatie, onderling contact en ondersteuning zetten we ons in voor de emancipatie van mensen met hiv.

Hockey Dreams Foundation
Hockey Dreams Foundation
 • Educatie
 • Sport en recreatie
 • Armoede

Hockey Dreams Foundation steunt jongeren in Afrika bij het realiseren van hun ambities. Onderwijs en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. Samen zorgen we voor een betere toekomst!

HospitaalBroeders
HospitaalBroeders
 • Ontwikkelingshulp

In Afrika heeft niet iedereen toegang tot gezondheidszorg. Wij zorgen voor hen!

International Union for Conservation of Nature NL
International Union for Conservation of Nature NL
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Mensenrechten
 • Ontwikkelingshulp

Samen met onze leden (Nederlandse natuurorganisaties) en partners overal ter wereld vormen wij de stem voor de natuur richting o.a. overheid en bedrijfsleven.

JobHulpmaatje Nederland
JobHulpmaatje Nederland
 • Welzijn
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Armoede

Wij ondersteunen kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpen ze op weg naar (vrijwilligers)werk. Wij bieden sociale en praktische ondersteuning en vergroten daarmee de kansen van werkzoekenden.

Justice and Peace
Justice and Peace
 • Mensenrechten

Het beschermen van mensenrechtenverdedigers wereldwijd en de veilige en legale hervestiging en ontvangst van vluchtelingen in NL & Europa.

KarunaNL Foundation
KarunaNL Foundation
 • Ontwikkelingshulp
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Innovatie

De opschaling van innovatieve zorg voor mensen met een handicap in Nepal via een Publiek Private Samenwerking

Keep Food Simple
Keep Food Simple
 • Wetenschap en onderzoek
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Innovatie

Onbenutte agrarische grondstoffen worden zo volledig mogelijk verwerkt tot gezond, lekker en betaalbaar voedsel.

KIMO Nederland en België
KIMO Nederland en België
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Educatie

Klein maar fijn: een kleine organisatie met invloed op nationaal en internationaal niveau: plastic soup, scheepvaart & plastic

KNCV Tuberculosefonds
KNCV Tuberculosefonds
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Wetenschap en onderzoek
 • Welzijn

We zijn de grootste organisatie ter wereld die zich uitsluitend toelegt op het elimineren van de ziekte TBC en zijn wereldwijd erkend als expert op dit terrein. In Nederland is de ziekte onder controle, wereldwijd is TBC de meest dodelijke infectieziekte, met maar liefst 4.000 doden per dag! Onnodig. Want TBC is te genezen.

KRNWTR+
KRNWTR+
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Innovatie

KRNWTR+ is het duurzame alternatief voor verpakt flessenwater. Wij maken unieke watertappunten, waaruit je gefilterd en bruisend water kunt tappen. Stop flessenwater, drink KRNWTR+ en draag eenvoudig bij aan een frissere wereld.

Lawyers for Lawyers
Lawyers for Lawyers
 • Mensenrechten

We zetten ons in voor een vrije en onafhankelijke advocatuur. In alle uithoeken van de wereld. Waar de rechten en vrijheid van advocaten onder druk staan, komen wij in actie! Wij verbinden van advocaten die voor hun werk worden bedreigd of vervolgd, met hun collega's in Nederland.

Levensbazen
Levensbazen
 • Welzijn
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Educatie

Wij helpen jongeren de baas over hun eigen leven te worden. Hiermee verminderen we het groeiende aantal depressies en burnouts.

MaculaVereniging
MaculaVereniging
 • Welzijn
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Wetenschap en onderzoek

Maculadegeneratie is een ingrijpende oogziekte waarbij het gezichtsvermogen steeds verder achteruitgaat. Wij zorgen voor goede informatie hierover, staan voor patiënten met vragen klaar, maken zorg toegankelijk en we maken onderzoek mogelijk.

Mauritshuis
Mauritshuis
 • Kunst en cultuur
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Educatie

In ons museum kan iedereen zich thuisvoelen om te leren, te ontspannen en te genieten. We bieden een onvergetelijke ervaring.

Medair NL
Medair NL
 • Ontwikkelingshulp
 • Innovatie

Medair biedt noodhulp en helpt bij wederopbouw in crisis- en conflictsituaties om zo levens te redden van mensen die het meeste risico lopen. Wij gaan ver om levens te redden, omdat elk mens telt. We zorgen al meer dan 30 jaar voor drinkwater, gezondheidszorg en onderdak

Milieudefensie
Milieudefensie
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Ontwikkelingshulp

Dankzij Milieudefensie staat eerlijke en duurzaam klimaatbeleid overal op de agenda, bij burgers, bedrijven en politiek!

Natuurwijs
Natuurwijs
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Educatie

Wij streven ernaar om alle kinderen van Nederland een bijzondere natuurervaring te bieden, als basis voor een duurzame samenleving.

Nederlands Cystic Fibrosis Stichting
Nederlands Cystic Fibrosis Stichting
 • Gezondheid en ziektebestrijding

NCFS zet zich samen met Skate4AIR in voor een langer en beter leven voor mensen met taaislijmziekte, Cystic Fibrosis, in Nederland. Zo geven wij hen de kans op een normaal leven.

Netwerk Samen voor Goud
Netwerk Samen voor Goud
 • Welzijn

Wij zijn hét jongerennetwerk van Gouda. Netwerk Samen voor Goud investeert in een Goudse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Jongeren zetten zich met plezier in! Wij zorgen voor meer maatschappelijke impact door betrokken jongeren in te zetten voor minder eenzaamheid en meer verbondenheid in de stad.

Nierpatiënten Vereniging Nederland
Nierpatiënten Vereniging Nederland
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Welzijn
 • Wetenschap en onderzoek

We zetten ons in om mensen met chronische nierschade en hun omgeving te ondersteunen, zodat ze zoveel mogelijk kunnen leven zoals ze willen.

Nierstichting
Nierstichting
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Wetenschap en onderzoek

We zetten alles op alles voor een beter leven van nierpatiënten, voor het voorkomen én genezen van nierziekte en voor gezonde nieren.

NLNet Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem en Lipoedeem
NLNet Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem en Lipoedeem
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Voor de chronische aandoeningen lymfoedeem en lipoedeem bestaat nog geen genezing of medicijn. Er is weinig erkenning en herkenning waardoor patiënten onnodig lijden. Wij verbeteren de toegankelijkheid van zorg en de kwaliteit van leven voor hen.

OceanLove
OceanLove
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Mensen laten houden van de oceanen! Met een beweging, een multimediaal boek, nieuwe acties, vrijwilligers en donaties.

Onis Welzijn
Onis Welzijn
 • Welzijn

Wij ondersteunen kwetsbare mensen hun eigen leven vorm te geven.

Pillar
Pillar
 • Kind en gezin
 • Welzijn
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Bijdragen aan een gelukkigere, gezondere en meer verbonden samenleving door het vergroten van (zelf)bewustzijn bij kinderen en het aantal waardevolle contactmomenten met werkelijke aandacht tussen ouders en kinderen.

Platform Bescherming Burgerrechten
Platform Bescherming Burgerrechten
 • Mensenrechten

Wij bewaken de grenzen van de rechtsstaat door overheden en bedrijven die onze privacy- en grondrechten uithollen voor de rechter te dagen.

Possibilize
Possibilize
 • Diversiteit en inclusiviteit

Possibilize neemt een beperking als inspiratiebron en verbindt, inspireert en activeert mensen om dat ook te doen.

Progreso Foundation
Progreso Foundation
 • Armoede
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Innovatie

Wij helpen koffie- en cacaoproducten met hun toegang tot de markt en financiering, en daarmee verbeteren wij hun positie in de keten en hun inkomen.

ProSea Marine Education
ProSea Marine Education
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Educatie
 • Innovatie

ProSea is een expertisecentrum dat cursussen ontwikkelt en geeft over duurzaamheid binnen de maritieme sector. Wij maken maritieme professionals bewuster van het milieu en helpen hen bij de transitie naar een duurzame maritieme sector.

ProVeg Nederland
ProVeg Nederland
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Dierenwelzijn
 • Mensenrechten

Door velen te laten kiezen voor plantaardig, dragen we bij aan een beter klimaat, dierenwelzijn en genoeg gezond voedsel voor iedereen.

Refugee Talent Hub
Refugee Talent Hub
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Educatie
 • Wetenschap en onderzoek

Ontmoetingen faciliteren die (kunnen) leiden tot werk voor vluchtelingen. Draagvlak creëren bij top en medewerkers werkgevers/partners.

Right To Play
Right To Play
 • Sport en recreatie
 • Educatie
 • Diversiteit en inclusiviteit

Met onze unieke speelprogramma’s dragen we bij aan de gezonde ontwikkeling van een kind. Spelen is namelijk zoveel meer dan plezier maken. Het biedt mogelijkheden om houvast te vinden op plekken met weinig toekomstperspectief en haalt de kracht in kinderen naar boven.

Royal Talens
Royal Talens
 • Educatie
 • Kunst en cultuur
 • Armoede

Wij dragen wereldwijd aan goed creatief onderwijs voor kinderen en jongeren die minder kansen hebben.

Samen Oplopen
Samen Oplopen
 • Kind en gezin
 • Armoede
 • Diversiteit en inclusiviteit

Kwetsbare kinderen, met weinig kansen, uit gezinnen met veel problemen groeien gezond op door de steun van lieve, betrokken vrijwilligers.

Schooljudo
Schooljudo
 • Educatie
 • Kind en gezin
 • Sport en recreatie

Kinderen terug bij hun gevoel brengen, in hun lijf en sociaal emotioneel vaardig

Serve the City Utrecht
Serve the City Utrecht
 • Welzijn
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Armoede

Vrijwillige inzet door jongeren vermindert de eenzaamheid en levert een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid in Utrecht.

Shareaty
Shareaty
 • Armoede
 • Welzijn
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Shareaty vermindert voedselverspilling door restanten te doneren aan sociale restaurants. Daarmee krijgen kwetsbare buurtbewoners een gezonde maaltijd en wordt hier direct eenzaamheid mee bestreden. Win-win-win!

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland
 • Slachtofferhulp

Voor de één is een luisterend oor de behoefte, voor de ander dat iemand met kennis meegaat naar de zitting of uitleg over het aanvragen van een schadevergoeding na een ongeluk geeft. Onze impact is dat we er zijn voor iedereen in Nederland die een heftige gebeurtenis heeft meegemaakt.

Slow Food Youth Network
Slow Food Youth Network
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Educatie

Wij zijn de beweging voor de "future food leaders" die willen leven in een wereld waarin ons voedsel daadwerkelijk good, clean & fair is.

Smart Freight Centre
Smart Freight Centre
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Ons doel is dat 100+ multinationals de uitstoot van hun internationale logistiek met 30% verminderen voor 2030, in vergelijking tot 2015. Uiteindelijk is het doel dat ze netto nul procent uitstoot hebben in 2050!

Social Enterprise NL
Social Enterprise NL
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Wetenschap en onderzoek

Wij stimuleren een gunstig ecosysteem, betere wet- en regelgeving en helpen sociaal ondernemers zodat ZIJ nóg meer maatschappelijke impact kunnen maken.

SPNA agroresearch
SPNA agroresearch
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Innovatie
 • Educatie

Wij werken aan het verlagen van de milieubelasting van de landbouw. Ook dragen wij bij aan het verder verbeteren van gezond voedsel, in Nederland en daar buiten.

Stad & Natuur Almere
Stad & Natuur Almere
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Educatie
 • Sport en recreatie

Wij zorgen er voor dat inwoners van Almere, jong en oud, trots zijn op hun groen/blauwe omgeving!

Steunpunt Mantelzorg Utrecht - U Centraal
Steunpunt Mantelzorg Utrecht - U Centraal
 • Welzijn
 • Kind en gezin
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Door onze inzet willen we Utrecht mantelzorg vriendelijk maken en mantelzorgers erkenning en ontspanning bieden.

Stichting Adwuma Ye
Stichting Adwuma Ye
 • Ontwikkelingshulp
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Diversiteit en inclusiviteit

Met onze projecten dringen we zwerfafval en ontbossing terug. We ondersteunen vrouwenemancipatie, creëren werkplekken voor mensen met een beperking en geven jongeren een kans om aan hun toekomst te werken.

Stichting ALS Nederland
Stichting ALS Nederland
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Stichting ALS Nederland brengt mensen en partijen samen in de strijd tegen ALS, PSMA en PLS. Er wordt geld opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek en de kwaliteit van zorg en leven van de ALS-patiënten. Daarnaast krijgen actievoerders een concreet platform aangeboden om mee in actie te komen.

Stichting Babyspullen
Stichting Babyspullen
 • Armoede
 • Kind en gezin
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Omdat elk kind recht heeft op een goede start, voorzien wij met babystartpakketten in de basisbehoeften van baby's die opgroeien in armoede

Stichting Boes Bos
Stichting Boes Bos
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Educatie
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Stichting Boes Bos plant bomen voor een gezondere wereld en maakt mensen bewust waarom dit zo belangrijk is!

Stichting Burennetwerk Amsterdam
Stichting Burennetwerk Amsterdam
 • Welzijn
 • Armoede
 • Diversiteit en inclusiviteit

Wij dromen van een Amsterdam waar buren elkaar weten te vinden. Waar altijd ruimte is voor hulp of een praatje. Iedereen goede buur!

Stichting Cultuurhuis Heerlen
Stichting Cultuurhuis Heerlen
 • Kunst en cultuur

Cultuurhuis Heerlen is dé culturele huiskamer en ontmoetingsplek voor iedereen die affiniteit heeft met cultuur. We geven vooral amateurs en talent (jong én oud) laagdrempelig de kans zich te presenteren op een professioneel podium.

Stichting De Ster
Stichting De Ster
 • Kind en gezin
 • Welzijn
 • Educatie

Stichting De Ster maakt al ruim 16 jaar kinderen en jongeren zeker doormiddel van organiseren van bewezen effectieve kampen.

Stichting de Talenten”klup”
Stichting de Talenten”klup”
 • Kind en gezin

Leer- en ontwikkelachterstanden van peuters in 1,5 jaar nagenoeg weg werken d.m.v. 16 uur peuteropvang per week.

Stichting De Tijdmachine
Stichting De Tijdmachine
 • Welzijn
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Innovatie

Met een bewezen aanpak, aandacht en plezier, verbeteren we met onze projecten (structureel) de kwaliteit van leven van ouderen. Met ons kunnen ouderen 'vergrijzen op eigen wijze'!

Stichting Diva Dichtbij
Stichting Diva Dichtbij
 • Kunst en cultuur
 • Welzijn

Met de combinatie van professionele zang en persoonlijke aandacht zorgen we ervoor dat de mens achter de ziekte of beperking weer zichtbaar wordt.

Stichting Diversiteitsland
Stichting Diversiteitsland
 • Armoede
 • Diversiteit en inclusiviteit

Teveel kinderen groeien op in financieel kwetsbare gezinnen daarom bieden wij een preventief financieel educatieprogramma aan.

Stichting Donemus Beheer
Stichting Donemus Beheer
 • Kunst en cultuur
 • Educatie
 • Innovatie

Donemus is een onmisbare schakel in de keten tussen componist en publiek. Onze catalogus bereikt musici, van top tot amateur, in 80 landen.

Stichting Duurzaam Den Haag
Stichting Duurzaam Den Haag
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Wij stimuleren en ondersteunen de Haagse Krach beweging van mensen in Den Haag die duurzaam (willen) doen. Alleen samen zorgen we voor een groenere stad!

Stichting Eigen Wij
Stichting Eigen Wij
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Welzijn

Eigen Wij verbindt mensen. Door gezellige activiteiten te organiseren én door een open huiskamer te bieden. Wij creëren een WIJ-samenleving, waar iedereen gelijke kansen heeft door eigen talent in te zetten!

Stichting Gilles de la Tourette
Stichting Gilles de la Tourette
 • Wetenschap en onderzoek
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Wij werken aan vroegtijdige opsporing van Tourette, vergroten en verspreiden van kennis om het leven met Tourette makkelijker te maken.

Stichting Groen!
Stichting Groen!
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Kunst en cultuur
 • Educatie

Wij vinden het de hoogste tijd om het geluid van jongeren mee te nemen in de klimaataanpak. En wat is dan een beter middel dan met muziek!

Stichting Helen Dowling Instituut
Stichting Helen Dowling Instituut
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Dankzij psychologische zorg van het Helen Dowling Instituut krijgen mensen met kanker de regie over hun leven terug, ondanks de vooruitzichten.

Stichting Het Dagelijks Bestaan
Stichting Het Dagelijks Bestaan
 • Welzijn
 • Educatie
 • Diversiteit en inclusiviteit

Thuiszittende jongeren kunnen bij ons ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en kunnen waardoor ze weer mee kunnen doen in onze ingewikkelde maatschappij

Stichting Jeugdwerk Den Haag
Stichting Jeugdwerk Den Haag
 • Kind en gezin

We bieden aan kinderen en jongeren sociaal culturele en educatieve activiteiten aan, zodat een kind dat met een achterstand in het leven start zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt.

Stichting Jonge Klimaatbeweging
Stichting Jonge Klimaatbeweging
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Educatie

Jong RES normaliseert en inspireert verandering richting ons toekomstigbestendige energiesysteem. Een wereld waar jongeren actief meepraten over hun toekomst: daar gaan wij voor!

Stichting Kind en ziekenhuis
Stichting Kind en ziekenhuis
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Kind en gezin
 • Welzijn

Stichting Kind en Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar kind- & gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. Om de medische zorg minder negatieve impact te laten hebben op kind en gezin.

Stichting Lentekind
Stichting Lentekind
 • Kind en gezin
 • Welzijn
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Lentekind ondersteunt de ontwikkeling van elk kind en jongvolwassene, in eigen tempo, via professionaliteit met passie en plezier.

Stichting Nofam
Stichting Nofam
 • Armoede
 • Ontwikkelingshulp
 • Kind en gezin

Wereldwijd helpen goede doelen kansarme kinderen richting een hoopvolle toekomst. Wij helpen hen met het Nofam kind sponsorplatform.

Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht
 • Mensenrechten
 • Armoede
 • Diversiteit en inclusiviteit

Bieden van opvang en begeleiding aan ongedocumenteerde asielzoekers met als doel het vinden van een duurzame oplossing voor elk individu.

Stichting Onder Een Dak
Stichting Onder Een Dak
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Welzijn

Sommige mensen zijn kwetsbaarder dan anderen. Samen met hen, hun netwerk en onze partners werken wij aan perspectief en groei.

Stichting Partin
Stichting Partin
 • Ontwikkelingshulp

Samen kunnen we meer, samen doen we meer! Partin ondersteunt als branchevereniging kleine goede doelen, werkzaam binnen ontwikkelingssamenwerking, met kennisdeling en lobby- en netwerkgelegenheden.

Stichting Ranger Campus
Stichting Ranger Campus
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Educatie
 • Ontwikkelingshulp

Wij maken natuurbescherming veiliger en effectiever. We ontwikkelen en ondersteunen professionele trainingscapaciteit van wildlife rangers.

Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder
Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder
 • Welzijn
 • Mensenrechten
 • Gezondheid en ziektebestrijding

In de Schiphol regio wonen 200.000 ernstig gehinderden door het vliegverkeer. De gezondheid en het woongenot van deze mensen zijn in gevaar. De stichting RBV komt voor hen op en voert een rechtszaak tegen de staat en eist rechtsbescherming voor elke individuele bewoner.

Stichting Roodkapje
Stichting Roodkapje
 • Kunst en cultuur
 • Welzijn
 • Educatie

Kunst onbereikbaar en elitair? Daar denken we anders over bij Roodkapje, hier krijg je kunst bij je Hamburger en zijn we laagdrempelig.

Stichting Share Network
Stichting Share Network
 • Mensenrechten
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Slachtofferhulp

Samen maken we een eind aan moderne slavernij. We begeleiden slachtoffers naar een nieuw leven, een hoopvolle toekomst. We geloven dat educatie en het zorgen voor werkgelegenheid het beste tegengif is tegen mensenhandel.

Stichting Street Child Nederland
Stichting Street Child Nederland
 • Educatie
 • Kind en gezin
 • Ontwikkelingshulp

Elk kind verdient de kans om naar school te gaan en te leren. Street Child Nederland zet zich hier wereldwijd voor in.

Stichting Texels Museum
Stichting Texels Museum
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Kunst en cultuur
 • Educatie

Stichting Texels Museum verbindt ruim 445.000 musea bezoekers per jaar met natuur en cultuur, om samen een mooiere wereld te maken.

Stichting The Bridge Learning Interventions
Stichting The Bridge Learning Interventions
 • Armoede
 • Educatie
 • Mensenrechten

Wij gebruiken evidence-based methodes om maatschappelijk kwetsbare leerlingen (in basis- en voortgezet onderwijs) te laten groeien.

Stichting Thedinghsweert
Stichting Thedinghsweert
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Welzijn

Wij zijn een unieke stichting die werk- en woonprojecten opzet voor mensen met een verstandelijke beperking of sociaal-psychologisch vraag.

Stichting Ushersyndroom
Stichting Ushersyndroom
 • Wetenschap en onderzoek
 • Welzijn
 • Innovatie

Ushersyndroom is een zeldzame ziekte waardoor je doof en blind wordt. Onze stichting heeft de missie: “In 2025 is Ushersyndroom behandelbaar”

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
 • Educatie
 • Welzijn
 • Diversiteit en inclusiviteit

Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Stichting Vrienden van Abrona
Stichting Vrienden van Abrona
 • Welzijn
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Innovatie

Wij inspireren anderen om van betekenis te zijn voor mensen met een beperking, zodat we weer kleur aan hun leven geven. Samen creëren we net wat meer levensgeluk en kansen.

Stichting Why Not Kenya
Stichting Why Not Kenya
 • Kind en gezin
 • Welzijn
 • Educatie

Wij willen kinderen met een imperfectie en hun familie op maat ondersteunen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Stichting Wij.Land
Stichting Wij.Land
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Wij.land helpt boeren om de omslag te maken naar regeneratieve landbouw; landbouw met een gezonde bodem vol leven en schoon water.

StiVaNe
StiVaNe
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Sport en recreatie

StiVane zet zich in voor kinderen, volwassenen en ouderen met een (ernstige) neuromusculaire aandoening, zoals Duchenne. Met het vakantiehuis 'Chez Gérard' in Frankrijk kunnen zij een onbezorgde vakantie beleven.

Stomavereniging
Stomavereniging
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Wetenschap en onderzoek

Stomavereniging zet zich in voor de meest optimale kwaliteit van leven en zorg voor stoma- en pouchdragers.

StreetsmArt
StreetsmArt
 • Welzijn
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Educatie

Veel jongeren hebben geen veilig thuis en voelen zich niet gezien en gehoord. StreetsmArt ondersteunt jongeren in zelfregie en eigen ontwikkeling.

Studiezalen
Studiezalen
 • Armoede
 • Kind en gezin
 • Welzijn

Wij geven kinderen, voor wie het niet vanzelfsprekend is, de ruimte om te leren en zich te ontwikkelen, om zo hun talenten te ontdekken én te gebruiken!

Sympany
Sympany
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Innovatie

Wij geven jaarlijks ruim 20 miljoen kilogram kleding een nieuwe bestemming. Hiermee besparen we 29mln kg CO2.

Takecarebnb
Takecarebnb
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Welzijn

Takecarebnb brengt statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis drie maanden openstellen voor een vluchteling. Wanneer mensen met elkaar in contact komen, verdwijnt angst en ontstaat wederzijds begrip. Samen leren door logeren!

Trabotyx
Trabotyx
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Trabotyx automatiseert het handmatige onkruid wied proces voor biologische boeren.

Transitiecoalitie Voedsel
Transitiecoalitie Voedsel
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Wij zetten ons via beleidsbeïnvloeding in om de eiwittransitie hoger op de politieke -, maatschappelijke - en bedrijfsagenda te krijgen. Samen voor een gezond leven op een gezonde planeet voor iedereen!

Transnational Institute
Transnational Institute
 • Wetenschap en onderzoek
 • Mensenrechten
 • Diversiteit en inclusiviteit

Het Transnational Insitute is een internationale denktank. Een netwerk van wetenschappers en activisten, die zich wijdden aan oplossingen voor wereldwijde problemen. Wij staan voor een rechtvaardige, democratische en duurzame planeet.

Transparency International Nederland
Transparency International Nederland
 • Mensenrechten
 • Wetenschap en onderzoek
 • Educatie

TI staat voor effectieve bestrijding van corruptie en bevorderen van integriteit en transparantie in politiek, bedrijfsleven en overheid.

Versa Vrijwilligerscentrale
Versa Vrijwilligerscentrale
 • Welzijn

Versa Vrijwilligerscentrale stimuleert, verbindt en promoot vrijwilligerswerk.

VMCA - Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere
VMCA - Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere
 • Welzijn
 • Kind en gezin
 • Diversiteit en inclusiviteit

Wij zijn er voor en door Almeerders. Wij zorgen voor verbindingen op het gebied van vrijwillige inzet en ondersteuning bij mantelzorg.

Voor je Buurt
Voor je Buurt
 • Welzijn
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Samen met partners als KWF Kankerbestrijding en RegioBank zetten wij programma's op voor 100+ lokale initiatieven die het verschil maken tegen eenzaamheid, voor meer natuur of een gezelligere buurt.

Vrijwilligerscentrale Utrecht
Vrijwilligerscentrale Utrecht
 • Welzijn
 • Diversiteit en inclusiviteit

We zorgen ervoor dat vrijwilligers aan de slag gaan bij organisaties, dat zij zich d.m.v. workshops en trainingen kunnen ontwikkelen, en dat organisaties goed zijn toegerust om me vrijwilligers te werken. Daarnaast zetten we vrijwilligerswerk continu op de kaart in Utrecht!

Water for Life
Water for Life
 • Ontwikkelingshulp
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Een toilet en drinkwater vanzelfsprekend? Dat is in veel arme wijken in Azië en Afrika nog niet zo. Daar helpen wij met het realiseren van toegang tot drinkwater en een toilet. Nu en in de toekomst.

Welzijn Capelle
Welzijn Capelle
 • Welzijn
 • Armoede
 • Kind en gezin

We zijn een lokale welzijnsinstelling die zich focust op mensen die wat extra aandacht verdienen, van vluchtelingen tot ouderen. Zo begeleiden wij honderden Capellenaren met financiële hulp, mantelzorg, vluchtelingenwelzijn, buurtinitiatieven, jongerenwerk en nog veel meer.

World Animal Protection
World Animal Protection
 • Dierenwelzijn
 • Ontwikkelingshulp
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Met jouw hulp kunnen we het leven van vele dieren wereldwijd blijven verbeteren.

World Animal Voices
World Animal Voices
 • Dierenwelzijn

Wij creëeren een opvang realiseren voor honden die een 2e, 3e of 4e kans verdienen op een gelukkig en liefdevol leven.

World Vision
World Vision
 • Ontwikkelingshulp
 • Armoede
 • Mensenrechten

World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven.

Writers Unlimited
Writers Unlimited
 • Kunst en cultuur
 • Educatie

Ontdekken en ontmoeten: we openen je blik, het gesprek en de wereld via de kracht van literatuur, schrijvers en een grensverleggend festival.

Young Africa International
Young Africa International
 • Educatie
 • Armoede
 • Innovatie

We believe in the huge potential of Africa. We invest in youth through integrated skills training for employability and entrepreneurship.

Zorg om boer en tuinder
Zorg om boer en tuinder
 • Welzijn

Zorg om Boer en Tuinder is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met vrijwilligers, die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. Wij komen bij boeren en tuinders aan de keukentafel als zij hulp nodig hebben.